Supraskacapular Sinir Bloğu

Supraskacapular Sinir Bloğu

Omuz eklemi günlük aktiviteler için çok önemlidir ve omuz ağrısı fonksiyonel sakatlığa ve yaşam kalitesinde azalmaya yol açar.  6 aydan uzun süren omuz ağrısı olarak tanımlanan kronik omuz ağrısı, ağrı hekimlerinin sık karşılaştığı şikayetlerden biridir. Kronik omuz ağrısı insidansı  (görülme sıklığı) farklı popülasyon ve yaş grupları arasında farklılıklar ile yaklaşık% 15-30’dur.

Kronik omuz hastalıklarının en yaygın nedenleri arasında rotator manşet sendromu, gleno- humeral eklem osteoartriti, adhezif kapsulit, travma sonrası  veya omuz ameliyatından sonra meydana gelen kalıcı ağrı sayılabilir.  Diğer nedenler ise fibromiyalji, romatoid artrit gibi romatolojik bozukluklar veya travma veya diyabet gibi nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle omuz ekleminin sinirlerin hasarı olarak sayılabilir.

Kronik omuz ağrısını hafifletmek için mevcut tedavi yöntemleri olarak  basit antienflamatuar ilaçlar, eklem içi steroid enjeksiyonları ve suprascapular sinir bloğu (SSSB) uygulanabilir . SSSB, omuz ağrısı olan hastalarda ağrıyı azaltma ve hareket aralığını iyileştirme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir.

Suprascapular sinir (SSN) omuz ekleminin yaklaşık% 70’inin duyusunu taşımaktadır ve bu nedenle bu sinirin bloğu akut ve kronik ortamlarda yaygın olarak kabul edilen bir ağrı tedavisi modudur. SSNB basit, ucuz ve minimum komplikasyonlarla ilişkilidir, dünyanın dört bir yanındaki  ağrı doktorlarının omuz ağrısının tedavisinde  tercih ettiği tedavi metodudur.

                

Supraskacapular sinir bloğu tekniği

Suprascapular sinir, C4, C5 ve C6 sinir köklerinden gelen sinir liflerinden oluşur ve omuz duyusunu taşımaktadır . Suprascapular sinir bloğu, ultrasound  eşliğinde suprascapular sinirin yakınına yapılan  lokal anestezik ve steroid enjeksiyonundan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 5 dakika süren işlem için  hasta oturma pozisyonuna alınır. Omuz bölgesi betadin gibi bir antiseptik bir çözelti kullanılarak temizlenir. Hastaya ultrasound eşliğinde skapula bölgesinde suprascapular sinirin geçtiği  çentikli yer belirlendikten sonra blok iğnesi buraya doğru ilerletilir. İğne hedef bölgesine ulaştıktan  sonra, lokal anestezik ve steroid karışımını içeren ilaç  enjekte edilir. Böylelikle işlem tamamlanmış olur

Bu işlemin azda olsa  bazı risklerde içermektedir. Ortaya çıkabilecek komplikasyonlar intravasküler enjeksiyon, lokal anestezik toksisitesi, pnömotoraks, enfeksiyon ve yapılan ilaçları reaksiyonu içerir. 

SSSB işlemi kronik omuz ağrısının tedavisinde güvenli, etkili ve iyi tolere edilir. Sadece ağrıyı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sakatlığı da azaltır. Ek olarak, pnömotoraks gibi potansiyel olarak tehlikeli komplikasyonlardan korkmadan klinik içi ortamlarda güvenle uygulanabilir.