Proloterapi

Proloterapi

Prolo kelimesi, “büyümek” anlamına gelen proliferate kelimesinden gelir. Proloterapi ise “hücrelerin indüklenmiş çoğalması yoluyla bir bağ veya tendon gibi yetersiz bir yapının rehabilitasyonu” dur.   

Proloterapi solüsyonundaki proliferant dekstroz, iyileşmenin ilk aşaması için gerekli olan lokalize inflamasyonu uyarır. Hücreler büyüme faktörleri  üreterek iltihaba anında yanıt vererek fibroblastik proliferasyona neden olur. Buda kolajenin üretilmesine  ve bağların ve tendonların onarılmasını sağlar. Bağlar ve tendonlar, proloterapi tedavisini takiben kolajen doku üretimine bağlı olarak kütle, güç ve kalınlıkta artmış olur

Zayıf veya gevşek bağlar ve tendonlar omuz  ağrıları için “tetikleyici” olabilir. Proloterapi, servikal  ve omuz bağlarını  ve tendonları güçlendirerek, omuzun  çok yaygın tetik ve ağrı bölgelerini tedavi ederek omuz ağrısı şiddet ve sıklığında belirgin derecede iyileşme sağlamış olur.