Omuz Enjeksiyonları​​

Omuz Enjeksiyonları​​

Omuz, tanısal ve terapötik enjeksiyona cevap veren çoklu yaralanmaların ve enflamatuar durumların bulunduğu yerdir. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve aktivite-modifikasyon gibi diğer terapötik müdahaleler denendikten sonra eklem enjeksiyonu düşünülmelidir. 

Glenohumeral eklem enjeksiyonu için endikasyonlar osteoartrit, yapışkan kapsülit ve romatoid artrittir. 

Akromioklaviküler eklem için osteoartrit ve distal klaviküler osteoliz tanı ve tedavisinde enjeksiyon kullanılabilir. 

Subakromial enjeksiyonlar yapışkan kapsülit, subdeltoid bursit, impingement sendromu ve rotator manşet tendinozu gibi çeşitli durumlar için yararlıdır. 

Scapulotorasik enjeksiyonları ilgili bursa iltihabı için ayrılmıştır. 

Biceps  tendiniti  biceps kasının uzun başının enflamatuar koşullarına bağlı kalıcı ağrısı, bölgedeki enjeksiyona iyi yanıt verir.

Etkili sonuçlar için uygun teknik, ilaç seçimi ve miktarı ve uygun takip esastır.