Biceps Tendiniti Enjeksiyonu

Biceps Tendiniti Enjeksiyonu

Biceps tendonunun uzun başı, humerusa yapışmak için için bisipital oluk boyunca hareket eder. Burada biceps kasının  zorlayıcı tekrarlayan  hareketlerle  tendonunda inflamasyon oluşarak tendinit oluşur .Biceps tendiniti de omuz ağrısının en sık nedenlerindendir ve genellikle ön omuz ağrısı nedeni olur. Muayenede bicipital oluğun palpasyonuyla oluşan ağrının, kolun eksternal rotasyonuyla dışa kayması oldukça önemlidir. Ağırlık kaldırıcılar, duvarcılar ve kaya tırmanıcıları özellikle risk altındadır. 

Tekniği

Bisipital tendon iltihabına sekonder kalıcı ağrı terapötik enjeksiyon için bir göstergedir. Hasta oturmalı veya supine pozisyonda olmalıdır. Bisipital tendonun yeri palpe edilir .Biceps tendonunun uzun başının bölgesine enjeksiyon için , iğne doğrudan bisipital oluk üzerindeki en hassas bölgeye yerleştirilir. İğne cilde 30 derecede girmeli ve oluğa paralel yönlendirilmelidir. Amaç, enjeksiyonu bicipital  oluk ve çevresindeki alana yapmaktır ve tendona yapmak değildir. İntratendinöz enjeksiyon yırtılma ile sonuçlanabilir.