Spinal Kord Stimülatörü

Spinal Kord Stimülatörü - Ağrı Pili

Ağrı pili olarak da adlandırılan spinal kord stimülatörü (SCS) , hafif elektriksel impulslar üreterek beyne giden  ağrı sinyallerini engeller. Omurganın yanına yerleştirilen  ve impulsları oluşturan bu cihaz nörostimulatör olarak adlandırılır. Vücuda  implante edilebilen nörostimulatör  kalp pili ile benzerliklere sahip olduğundan SCS’nin   ağrı pili olarak adlandırılmasına  neden olmuştur.     

Kronik ağrı tedavisinde konvansiyonel tedaviler kabul edilemez yan etkiler oluşturursa  veya yeterli düzeyde ağrıyı azaltamazsa,  SCS (nöromodülasyon) tedavisi uygulanabilir.

SCS;  başarısız bel cerrahisi sendromu, kronik bölgesel ağrı sendromu ve kronik periferik nöropatiler de dahil olmak üzere nöropatik ağrı durumlarının kronik ağrı yönetiminde güvenli ve etkilidir.

Yeni teknolojiler ile   SCS   artık refrakter anjina, diyabetik ve  herpetik nevralji,  visseral veya periferik iskemi   gibi  hastalıkların  tedavisinde de  kullanılmaktadır.

SCS cihazı , omuriliğin dorsal kolonunun yanında epidural boşluğa yerleştirilen  kurşun plak , buradan  nörostimulatöre  bağlanan tünelize durumdaki  iletken uçlar  ve  implante edilebilir   impuls üreten bir nörostimulatörden  oluşur. Bu  nörostimülatör, karın  veya bel bölgesinde cilt altına implante edilebilir. Uzaktan kumanda ile çalışan bu  nörostimulatör transkütan olarak programlanan bir pil ve mikroişlemci  içerir. İmplante edilebilir nörostimulatörlerin etkinliği , şarj edilebilirliğe bağlı olarak 5-10 yıl sürer ve değiştirilebilir. 

Omurilik stimülasyonu 2 aşamada yapılır: deneme safhası  ve kalıcı olan implant safhası. Yaklaşık 1 hafta boyunca devam eden  deneme  safhası sisteminin etkinliğin belirlenmesine yardımcı olur. Bu safhada kronik ağrı düzeyinde  %50 veya daha fazla iyileşme sağlanırsa  2.safhaya geçilerek kalıcı sistemler implante edilir.

Bu işlemler ameliyathanede skopi eşliğinde yaklaşık 2 saat süren günübirlik bir işlemdir. Hasta işlemden 2 saat sonra taburcu edilir.

Omurilik stimülasyon işlemi , minimal invazifliği ve geri döndürülebilirliği nedeniyle genellikle güvenlidir. Hastalardan  6-8 hafta boyunca aşırı bükülmemeleri veya esnememeleri istenir. Bu dönemden sonra hastalar çoğu fiziksel aktiviteye devam edebilir .

Yaygın komplikasyonlar elektrotların yer değişikliği  veya kırılması ve implante edilebilir nörostimulatörün  arızalanması da dahil olmak üzere donanımla ilgilidir. Ancak hepsi kolayca düzeltilebilir.  Stimulatörün  takılma yerindeki seromlar , lokal enfeksiyonlar dahil olmak üzere komplikasyonlar daha az yaygındır. Dural ponksiyon, epidural apse veya hematom ve nörolojik yaralanmalar gibi ciddi komplikasyonlar nadirdir.