Sakroileak Eklem Enjeksiyon ve Bloğu

Sakroileak Eklem Enjeksiyon ve Bloğu

Sakroiliak eklemler omurganın her iki yanında yer alır ve sakrumu  kalça ile birleştirir. Alt omurgada, kuyruk kemiğinin yukarısında bulunan sakroiliak eklem, omurgadaki en büyük eklemdir. Biri sağda diğeri solda olmak üzere iki sakroiliak eklem vardır Sakroiliak eklemin iltihaplanması    veya işlev bozukluğu bel ve kalça ağrısına neden olabilir.

Sakroiliak (SI) eklem enjeksiyonu  aynı zamanda sakroiliak eklem bloğu olarak da adlandırılır, öncelikle sakroiliak eklem disfonksiyonu ile ilişkili bel ağrısı  veya siyatik semptomlarını teşhis etmek veya tedavi etmek için kullanılır

Sakroiliak eklem enjeksiyonunun amacı iki yönlüdür: birincisi hastanın ağrısının kaynağını teşhis etmek ve ikincisi ise terapötik olarak ağrının giderilmesini sağlamaktır.

Sakroiliak eklem disfonksiyonunun  teşhisini doğrulamak için tanısal bir SI eklem enjeksiyonu kullanılır. Enjeksiyon floroskopi (X-ışını rehberliği) altında gerçekleştirilir. İğne sakroiliak ekleme girdikten sonra, lidokain gibi kısa etkili lokal anestezik  ekleme enjekte edilir. İlaç enjekte edildikten sonra hastadan normal ağrılı aktiviteler yaparak ağrıyı yeniden denemesi ve yeniden üretmesi istenir. Hasta ilacın etki  süresi boyunca% 75-80 oranında ağrıda azalma yaşarsa, SI eklem disfonksiyonunun   teşhisi yapılmış olur. 

Sakroiliak eklem disfonksiyonun teşhisi doğrulandığı zaman  ağrının giderilmesi için terapötik bir SI eklem enjeksiyonu yapılır. Terapotik Sİ enjeksiyonu, ilaç olarak eklenen anti-enflamatuar ilaçların (kortikosteroid)  dışında, tanısal SI eklem enjeksiyonuyla aynı teknik kullanılarak gerçekleştirilir.

Terapötik sakroiliak eklem enjeksiyonu, hastanın ağrısını daha uzun süre azaltmada veya ortadan kaldırmada başarılı olursa, hastanın normal işlevini sürdürmesine yardımcı olmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile birlikte yılda üç defaya kadar tekrarlanabilir.

Bazı uygulayıcılar SI eklem ağrısını teşhis etmek için median  dal sinir blokları yapıyorlar. Median  dal sinirleri, sakral omurilik sinirlerinden ayrılan  ve ekleme duyu sağlayan küçük sinirlerdir. SI eklem disfonksiyonu ile ilişkili ağrıda daha uzun süreli rahatlama sağlamak için bir hastanın bir radyofrekans sinir ablasyonu için aday olup olmadığını belirlemek için bir median dal bloğu gerçekleştirilebilir.

  bloğu sedasyon altında  günübirlik yapılan non-invazif  bir işlemdir. Komplilkasyon oranı düşüktür.Hasta enjeksiyondan 1 saat sonra evine gönderilir.