Perkütan Disk Dekompresyonu

Nükleoplasti (Perkütan Disk Dekompresyonu), omurgada  sinir köklerini tahriş edebilecek fıtıklaşmış bir diski tedavi etmek için yapılan minimal invaziv bir prosedürdür. İnsan omurgasını oluşturan omurlar, intervertebral diskler adı verilen elastik doğal “amortisörler” ile ayrılır. Diskler kalın bir bant  (annulus fibrozus) içinde  tutulan yumuşak, viskoz,  jelimsi  bir sıvıdan (nükleus pulpozus) yapılmıştır. Bu da omurların tam hareketini,  stabilitesini ve verimli amortisör şekilde çalışmasını  sağlar.

Normal koşullarda, yumuşak viskoz jelimsi sıvı diskin fibröz bandı içinde  tutulur. Çeşitli faktörler (ağır kaldırmak gibi) fibröz bantta  yırtılmalara veya şekil bozukluğuna  neden olabilir. Buda , diske yakın sinirlere baskı yapabilir. Böyle bir durumda tedavi olarak nükleoplasti uygulanabilir. Nükleoplasti kelimenin tam anlamıyla nükleusun bir kısmının çıkarılması anlamına gelir ve minimal invazif bir işlemdir. 

İşlem ameliyathanede  yaklaşık 30 dakika sürer. Hastaya skopi masasına alındıktan sonra, uyanık kalacak şekilde  hafif sedasyon ve lokal anestezi uygulanır. Problemli  diskin içine  iğneyi doğru bir şekilde yerleştirebilmek için  X-ışını kullanılır  ve yeri doğrulamak için  kontrast madde enjekte edilir. İğnenin yeri doğrulandıktan sonra    fazla dokuyu buharlaştıran ve uzaklaştıran radyo frekans enerjisi üretmek için  kablo  ablasyon cihazının kablosu iğne içinden geçirilerek diske yerleştirili . Bu cihaz ısı üretecek ve disk malzemesinin şişkinliğinin azalmasına yol açarak yumuşak dokuyu küçültecektir. Buda, nükleus pulpozusu küçülterek  hem diskin içindeki hem de sinir kökleri üzerindeki basıyı azaltacaktır. Böylelikle , bu nedenden kaynaklanan fıtık ağrısıda tedavi edilmiş olacaktır.Bu işlem, ve kısa bir iyileşme süresi ile günlük cerrahi olarak yapılır.

Nükleoplasti günübirlik non-invazif cerrahi bir işlemdir. Hasta aynı gün evine gidebilir ve ertesi gün hasta işine  veya günlük aktivitelerine dönebilir. Komplikasyon insidansı çok düşüktür. Hastanın yatakta uzun süre dinlenmeye ihtiyacı yoktur.