İmpar Ganglion Bloğu

İmpar Ganglion Bloğu

Ganglion impar, kuyruk sokumunun (kuyruk kemiği) önünde bulunan bir sinir hücresi grubudur ve sempatik sinir sisteminin bir parçasıdır. Ganglion impar bloğu, kuyruk sokumu  , pelvis veya anorektal bölgedeki kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmak için yapılan bir  minimal invaziv bir prosedürdür. Koksidini (kuyruk sokumu ağrısı) , kuyruk sokumundaki travma nedeniyle ( düşme, hamilelik veya doğum sırasında basınçla) ortaya çıkabilir. Aşırı aktiviteye bağlı ganglion impar sinirlerinde  ortaya çıkan anormal sinyalizasyon kronik ağrıya neden olabilir. Tipik olarak, bu ağrı perine bölgesinde hissedilir ve sinir, organ veya doku hasarı ile ilişkili olabilir. Genellikle ganglion impar tarafından kontrol edilen bu alanda belirsiz veya yaygın olarak dağılmış bir yanma veya rahatsızlık olarak yaşanır.

Ganglion impar bloğu floroskopi eşliğinde yapılan  günübirlik  non-invazif  tedavi işlemidir.  İşlemde floroskopiyle  kuyruk kemiğinin ve ganglionunun yeri belirlendikten   sonra iğnenin  giriş noktasına cildi uyuşturmak için az miktarda lokal anestezi enjekte edilir. İşlem iğnesi floroskopi kullanılarak kuyruk kemiğinin hemen önünde bulunan ganglion impara doğru yönlendirilir. İmpar gangliona ulaşıldığında yeri doğrulamak için kontrast madde enjekte edilir. Doğrulama sağlandıktan sonra tek başına veya steroid ile karıştırılmış lokal anestezi çözeltisi aynı iğneden enjekte edilir. İşlem genellikle 10 dakikadan az sürer.

Genellikle ağrılı bölge  işlemden hemen sonra uyuşur ve kuyruk sokumu veya rektal ağrının tam rahatlamasını sağlar. Bazende  tam rahatlama için birkaç defa  enjeksiyonun tekrar edilmesi gerekebilir. İşlemle birlikte hastalarda uzun süreli  rahatlama sağlanır. Ancak bazen rahatlama kısa süreli olsa  bile bu işlem doktorunuza gelecekteki tedaviler için kullanabileceği tanısal bilgileri sağlar. 

Ganglion impar bloğu tipik olarak ilk 24 saat boyunca işlem yerinde hafif ağrı ile takip edilen çok düşük riskli bir prosedürdür. Riskler arasında ağrı, kanama veya hematomların artması ve bağırsağın delinmesi sayılabilir. Bununla birlikte, floroskopi ile doğrudan görselleştirmeyi içeren güvenli teknikler kullanmak, potansiyel bir komplikasyonu son derece nadir hale getirir. Kronik kuyruk kemiği ağrınız, pelvik veya rektal ağrınız varsa ganglion impar bloğu size fayda sağlayabilir.