Epidural Lizis

En yaygın olarak Racz  prosedürü olarak bilinen Perkütan Nöroplasti ve Adhezyolizis  (diğer adıyla yapışıklıkların yok edilmesi)  ilk defa   Dr. Gabor Racz tarafından uygulanmaya başlandı. Racz prosedürü   epidural alandaki   skar dokusuna bağlı yapışıklıkları gidermek için uygulanır.

Bu işlem en sık başarısız bel  cerrahisi sendromu (FBSS), spinal stenoz ve radikülopatisi olan hastalara yapılır. Ayrıca  fıtıklaşmış disklerin ön lateral epidural alanda oluşturduğu skarlara bağlı ağrılı durumların  tedavisinde de etkili olabilir.

Epidural bölge  omurga kolonunun içi ile omurilik çevresindeki koruyucu tabakalar arasındaki  ince bir alandır. Epidural bölge  içinde   yağ dokusunun yanı sıra kan damarları ve sinir kökleri de bulunmaktadır. Epidural bölgedeki skar dokusu tek başına ağrılı değildir. Ancak burada bulunan  sinirlere baskı uygulayarak, sıkıştırma yaparak, onların doğal hareketlerini kısıtlayarak  nöropatik ağrıya neden olur .

İşlem Nasıl Uygulanır

Özel olarak tasarlanmış  bir iğne ve Racz ® kateter sedasyon altında hastanın epidural bölgesinde skar dokusunun bulunduğu alana floroskopik görüntüleme yardımıyla  yönlendirilir. Skar dokusunun bulunduğu yer kontrast madde ile doğrulandıktan sonra  hyaluronidaz adı verilen özel bir ilaç enjekte edilir ve Racz kateterinin mekanik kuvvetleriyle birlikte skar dokusu parçalanır. Son olarak  buradaki inflamasyonu azaltmak ve  ağrıyı kesmek amacıyla  steroidler ve lokal anesteziklerin bir karışımı enjekte edilir. Böylelikle  bu işlemle kısıtlayıcı skar dokusu parçalanarak çözünmesi sağlanır ve buda  sinir köklerinin serbest kalmasını sağlayarak  nöropatik ağrıyı tedavi eder.

Çoğu durumda bu işlem günübirlik olarak yapılabilir ve hasta aynı gün eve dönebilir. Aşırı miktarda skar dokusu olan hastalar tamamlanmış iki ila üç enjeksiyona ihtiyaç gösterebilirler. Hastalar işlem tamamlandıktan hemen sonra temel germe egzersizlerine  başlarlar.

Çoğu hastada işlemden sonraki birkaç gün içinde iyileşme başlayacaktır. Bazı hastalar anında rahatlama yaşayacaktır; bazıları için ise ölçülebilir iyileştirmeyi gerçekleştirmek için birkaç hafta gerekebilir. Çoğu hasta kateter çıkarıldıktan bir gün sonra işe dönebilir.