Trigeminal Nevralji Tedavisi

Trigeminal Nevralji Tedavisi

 Trigeminal nevralji (TN), beşinci kraniyal sinirin (trigeminal)   bir veya daha fazla bölümünün dağılımında,  zararsız uyaranlarla tetiklenen ani, tekrarlayan, kısa süreli ,tek taraflı elektrik şoku benzeri ağrı atakları ile karakterize durumudur. Trigeminal sinir yüzün  duyusal ve çiğneme kaslarına hem duyusal hem de motor dallar vermektedir. Üç ana bölümü vardır:

Oftalmik Sinir (V1): İlk dal kişinin gözünde, üst göz kapağında ve alnındaki duyu hissini kontrol eder.

Maksiller Sinir (V2): İkinci dal alt göz kapağı, yanak, burun deliği, üst dudak ve üst diş etindeki duyu hissini kontrol eder.

Mandibular Sinir (V3): Üçüncü dal çene, alt dudak, alt diş etindeki duyu hissini  ve çiğneme kaslarının   çalışmasını  kontrol eder

      Trigeminal nevralji  vakaların büyük çoğunluğu maksiller veya mandibuler bölümü (V2 veya V3 ) tek başına veya kombinasyon halinde etkiler. Hastaların yaklaşık %5’inde semptomlar sadece oftalmik bölümde (V1) görülür.

       Ağrı tipik olarak yüzün alt kısmı ve çeneyi içerir. Ancak bazen burun çevresindeki ve göz üstlerindeki bölgeyi de etkiler. Bu yoğun bıçaklanma, elektrik çarpması benzeri ağrı trigeminal sinirin tahriş edilmesinden kaynaklanır. Genellikle yüzün bir tarafıyla sınırlıdır. 

        Ağrı, dişlerini fırçalamak, yüzünü yıkamak, tıraş olmak, sıcak veya soğuk içecekler içmek, çiğnemek, konuşmak,  serin bir esinti veya yüze hafif bir dokunuş dahil olmak üzere hafif dokunsal uyaranlar tarafından tetiklenebilir. Bazı ataklar belirgin bir tetikleyici olmadan kendiliğinden de oluşabilir

         Ağrı atakları gün boyunca tekrar tekrar oluşabilir. Uyku sırasında nadiren ataklar meydana gelir. TN’nin sıklığı ve şiddeti bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişebilir. Bir hastada  bir günde yüz kadar ağrı atağı oluşurken diğer bir hastada  sadece ara sıra bir atak gelebilir. Atak  ilk başlarda dönemsel olarak iyileşir ve sonra geri döner. Zamanla, ağrı daha az ağrısız dönemle daha da kötüleşme eğilimindedir. Hafif ve kısa başlayabilir, ancak tedavi edilmezse trigeminal nevralji giderek kötüleşebilir.

     Trigeminal nevralji tedavisinde ilaç, enjeksiyon  ve cerrahi uygulamalar yer almaktadır. İlaç tedavisinden faydalanamayan hastalarda perkütan gasser ganglion blokajı uygulanabilir .Bu işlem floroskopi eşliğinde ameliyathane şartlarında yapılan  günübirlik bir uygulamadır.

           Prosedür hasta işbirliğini gerektirir; bu nedenle lokal anestezi ve hafif sedasyon altında yapılır. Hasta  sırtüstü yatırılıp işlem bölgesi için gerekli antisepsi  uygulandıktan sonra C kollu floroskopi kılavuzluğunda, ağzın köşesine 2,5 cm yandan bir iğne sokulur. İğnenin medialden foramen ovale içine doğru ilerlemesi oblik görünümde doğrulanır . Floroskopi kılavuzluğu foramen ovale içinden  radyofrekans iğnesini yerleştirmeyi kolaylaştırır. İğne yerleşimi nörolizden önce lateral floroskopik görünümle doğrulanır.

             İğnenin Gasser gangliyonuna doğru adım adım ilerlemesiyle önce V3, ardından V2 ve son olarak V1  dalı ile karşılaşılır. Stile daha sonra elektrotla değiştirilerek sinir kökü stimülasyonunun hasta tarafından hissedilen parestezi yeri ile çakıştığını doğrulanır. Hastaya  sedasyon tarzı hafif anestezi uygulanır. Sonrasında doğru iğne yerleştirmeyi takiben  60 ile 90 ° C arasındaki sıcaklıklarda 45-90 saniyelik döngülerde  termolezyon uygulanmasına başlanır. Eğer Pulse radyofrekans  tedavisi uygulanacaksa 120 saniye için 42 ° C uygulanır. Hasta, ağrı tamamen çözülene kadar  manuel duyusal test için döngülerin arasında uyandırılır.

        Bu işlemle ilgili komplikasyonlar arasında artmış keratit riski, kas  zayıflığı, hiperestezi ve çok nadir de olsa anestezia doloraza ile birlikte azalmış kornea hissidir. Kanama  ,enfeksiyon gibi komplikasyonlarda meydana gelebilir.

       Sonuç olarak  prosedürün hemen ardından ağrının giderilmesi çok yüksektir ve hastaların% 97.6-99’unda tam iyileşme bildirmiştir. 1 yıl sonra tekrarlama oranı %40 dır. Hasta aynı gün taburcu edilir.