Sphenopalatine Ganglion Bloğu

Sphenopalatine Ganglion Bloğu

Sphenopalatine ganglion (SPG)  blokları uzun zamandan beri baş ağrısının tedavisinde kullanılmaktadır. SPG bloğu küme baş ağrısı, migren, trigeminal nevralji gibi primer baş ağrısında başarılı şekilde uygulanmaktadır. Sphenopalatine ganglion (SPG), hem duyusal hem de otonom liflere sahip ekstrakraniyal bir parasempatik gangliondur. Migren ve diğer primer baş ağrısı bozukluklarında sıkllıkla görülen  mide bulantısı, lakrimasyon, burun tıkanıklığı gibi  yaygın  semptomların  parasempatik sinir aktivasyonundan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu yüzden , kraniyal ve yüz yapılarına büyük parasempatik çıkışı olan SPG’yi bloke etmek, bu bozukluklarda görülen ağrı ve otonom özelliklerin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Prosedür hasta işbirliğini gerektirir; bu nedenle lokal anestezi ve hafif sedasyon altında yapılır. Hasta  sırtüstü yatırılıp işlem bölgesi için gerekli antisepsi  uygulandıktan sonra C kollu floroskopi kılavuzluğunda, yüzün lateral floroskopik görünümü, mandibular ramiyi üst üste bindirerek elde edilir. %1 lidokain ile zigomatik kemerin aşağısından ve mandibulanın ön kısmından  cilt anestezisi oluşturulur.

Hafif bükülmüş uçlu 22 veya 25-gauge  spinal  iğne, lateral floroskopik rehberlik ile süperomedial olarak yerleştirilir. Bu görünüm, iğneyi pterygopalatine fossa’ya doğru ilerletirken kullanılan ana görünümdür. İğnenin derinliğini kontrol etmek ve burun duvarında herhangi bir zarar olmasını önlemek için aralıklı olarak bir anteroposterior (AP) görünümü elde edilir. İğne ucu, AP görünümünde gösterilerek  ipsilateral burun duvarına hemen yanal olarak sonlanmalıdır. Son iğne konumlandırmasını takiben, intravasküler yayılmayı ekarte etmek ve kontrast maddeninin pterygopalatine fossa içindeki yayılmasını onaylamak için canlı floroskopik görüntüleme altına 0,2 mL kontrast madde  enjekte edilir. Yer doğrulandıktan sonra deksametazonlu veya deksametazonsuz % 1 lidokainden oluşan 5ml ilaç karışımı  yavaşça  enjekte edilir.

Hastanın ağrı düzeyinde azalmada başarı sağlanırsa daha uzun etki elde etmek için    SPG  Radyofrekans ablasyon tekniği ile bloke edilerek değerli ve potansiyel olarak daha uzun ömürlü bir başarı sağlanmaktadır.

İşlem sonrasında nadiren bazı komplikasyonlar görülebilir. Bunlar burun kanaması, yanakta hematom, maksiller sinir ve arterde yaralanma , hipoestezi, diplopi (çift görme),  enfeksiyon ve fasiyal sinir paralizisi gelişebilir.

SPG bloğu non-invazif ve  günübirlik olarak  bir ameliyathanede floroskopi eşliğinde yapılan bir işlemdir. Hastalar işlemden 3 saat sonra taburcu edilirler