Proloterapi

Prolo kelimesi, “büyümek” anlamına gelen proliferate kelimesinden gelir. Proloterapi ise “hücrelerin indüklenmiş çoğalması yoluyla bir bağ veya tendon gibi yetersiz bir yapının rehabilitasyonu” dur.   

Proloterapi solüsyonundaki proliferant dekstroz, iyileşmenin ilk aşaması için gerekli olan lokalize inflamasyonu uyarır. Hücreler büyüme faktörleri  üreterek iltihaba anında yanıt vererek fibroblastik proliferasyona neden olur. Buda kolajenin üretilmesine  ve bağların ve tendonların onarılmasını sağlar. Bağlar ve tendonların, proloterapi tedavisini takiben kolajen doku üretimine bağlı olarak kütle, güç ve kalınlığında artma olur.

Zayıf veya gevşek bağlar ve tendonlar  migren ve gerilim tipi  baş ağrıları için “tetikleyici” olabilir. Proloterapi, servikal bağları ve tendonları güçlendirerek, arka boynun çok yaygın tetik ve ağrı bölgelerini tedavi ederek başağrısı şiddet ve sıklığında belirgin derecede iyileşme sağlamaktadır.