Nöral Terapi

Nöral terapi, özellikle karmaşık ağrı hastalarında otonom sinir sistemi disfonksiyonu ve ağrısının giderilmesinde oldukça etkili olabilen güçlü bir tedavidir.

Nöral terapi otonomik sinir gangliyonlarına (sinirlerin gruplanması),  periferik sinirlere, yara izlerine, bezlere, akupunktur noktalarına, tetik noktalarına ve diğer dokulara lokal anesteziklerin enjekte edilmesini içerir. Kullanılan standart lokal anestezikler % 1 prokain veya% 1 lidokain’dir.

Nöral terapi  herhangi bir travma, enfeksiyon veya ameliyatın otonom sinir sistemine zarar verebileceği ve dokuların elektrokimyasal veya elektromanyetik işlevlerinde uzun süreli rahatsızlıklar oluşturabileceği teorisine dayanır. Lokal anestezikler kullanılarak   tekrarlanan uygulama, sempatik sinir sisteminin  depolanmış patolojik irritabilitesinin “yok olmasına” ve normal doku perfüzyonunun restorasyonuna yol açar.

Lokal anestezik, aynı anda farklı bölgelerde artan nosiseptör aktivitesi – sempatik uyarma – dolaşım bozukluğu – nörojenik inflamasyon – kas sertleşmesi  kısır döngüsünü bozar. Bu şekilde  birbiriyle ilişkili ve pozitif geri besleme döngüleri aracılığıyla, sürekli artan refleks yayları bozulur. Lokal anesteziklerin tekrar tekrar uygulanması nörojenik inflamasyonu da doğrudan azaltır. Böylelikle   nöral terapi kas-iskelet sisteminden kaynaklanan ağrılarda olduğu gibi migren ve gerilim tipi baş ağrılarında da etkili olur.