Algoloji Nedir?​

Ağrı Tedavisi

Algoloji Nedir?

İnsanlığın en kötü düşmanı olarak tanımlanan ağrı ile insanoğlunun savaşı geçmişten günümüze farklı zamanlarda ve farklı kültürlerde zaman içerisinde giderek lehimize olan gelişmeler göstererek devam etmektedir. İ.Ö. 16. yüzyıla ait eski Mısır’dan günümüze ulaşabilen belgelerde ağrının insan bedenine giren kötü tanrılar veya ruhlar tarafından oluşturulduğu inancının hakim olduğu görülmektedir. Hintlilerin hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde ederek kullandıkları analjeziklerin tarihi İ.Ö. 4000 yıllarına dayanmaktadır.Çin uygarlığındaki tıp bilgileri içeren belgeler İ.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Çinlilerin felsefesine göre evren tanrısal bir güçle değil, doğanın temel olan iki gücü tarafından kendiliğinden yaratılmıştır. 

Temel güçlerden pozitif olanları temsil eden “Yang” ve negatif olanları temsil eden “Yin”’dir ve bunlarda ortaya çıkabilecek dengesizlikler ağrı gibi olumsuz durumları veya hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Ağrı konusundaki ilk teorilerin ortaya çıkmaya başladığı dönem eski Yunan uygarlığı dönemidir. Democritos (İ.Ö. 460-371) ilk ağrı teorisini üreten kişidir. Buna göre ağrı, vücuttaki keskin partiküllerin normal durumdaki pariküllere çarparak meydana getirdiği bir rahatsızlıktır. 

Tüm bu düşünceler yüz yıllar boyunca bir  ikerek sonunda bilimsel temelleri olan bir teorinin  doğmasına neden olmuştur. 1965 yılında İngiliz Fizyolog Patrick Wall ve Kanadalı fizyolog Ronald Melzack tarafından “Kapı kontrol teorisi” bildirilmiştir. Kapı kontrol teorisi ile ağrının ortaya çıkışı, iletimi konuları daha anlaşılır bir hal almıştır. Ağrı tedavisi uygulamaları belli esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Kronik ağrıların tedavisi planlanırken, şikayetlerin kontrolü, ağrı nedeni ile bozulan fonksiyonların düzeltilmesi ve iyileşmeyi geciktiren yapısal, tıbbi ve psiko-sosyal nedenlerin önlenmesi olmak üzere üç ana hedef göz önünde bulundurulur. 

Ağrı kesiciler, akut ve kronik ağrılı durumlarda ağrının kontrolünün sağlanmasında kullanılan ajanlardır. Kronik ağrılı hastaların tedavisinde uygulanan algoritmalarda hastaya uygulanacak ilk ağrı kontrol yöntemi, ağrı kesici ajanların verilmesi şeklindedir. Ağrının kontrolünde, ağrının fizyopatolojisine, algılanmasına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanılacak ilaçların etkinliklerini de bilmek gereklidir.İlaç tedavisi ile ağrıda gerileme sağlanamaz ise girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Girişimsel yöntemler, uygulamalar konusunda teknik bilgi ve becerinin yanı sıra kullanılan ajanların etkileri, yan etkileri gibi konularda da yeterli bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.