Glenohumeral Eklem Enjeksiyonları

Glenohumeral Eklem Enjeksiyonları

GLENOHUMERAL EKLEM ENJEKSİYONU

Glenohumeral eklem, humerus’un glenoid fossa ile eklem yaptığı yerdir. Vücuttaki en hareketli eklemdir. Baş üstü aktivite yapan genç sporculardan diyabetli yaşlı hastalara çok geniş bir hasta popülasyonunu etkilemektedir.

Glenohumeral ağrı şikayeti olan hastalar, genellikle omuz ekleminin ön ve arkasını tanımlarlar. Adeziv kapsülit ve glenohumeral artrozu olan hastalar eklemin tüm hareket açıklığı boyunca ağrı hissederler. Öncelikle eksternal rotasyon olmak üzere, eklem hareket kısıtlılığı gözlenebilir. 

Eklem, eklemin dinamik stabilizatörleri olarak hizmet eden rotator manşetin dört kası (supraspinatus, infraspinatus, teres minor ve subscapularis) dahil olmak üzere bir dizi bağ ve kasın yumuşak doku konfigürasyonları ile stabilize edilir. Statik stabilizatörler eklem kapsülü, glenoid labrum ve glenohumeral bağları içerir.

Endikasyonlar ve teşhis

Glenohumeral eklem enjeksiyonu için üç ana endikasyon vardır: osteoartrit, adhezif  kapsulit (donmuş omuz) ve romatoid artritdir.

Omuzun osteoartriti tipik olarak yaşlı kişilerde veya genç kişilerde travmatik yaralanmayı takiben ortaya çıkar. Hastalar genellikle kronik ağrı, hareket aralıklarının azalması ve eşlik eden halsizlik ile ortaya bulunurlar. 

Adhezif  kapsulit (donuk omuz) tipik olarak orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde görülen bir durumdur ve genellikle travmatik bir yaralanma veya ağrı, rahatsızlık veya uzun süreli hareketsizleştirmeye sekonder omuz kullanımı ile ilişkilidir. Durum kadınlarda ve diyabetli kişilerde daha yaygındır.  Sıklıkla eşlik eden tendinozis veya bursit vardır. 

Romatoid artrit, omuz ekleminin sinovyumunun iltihaplanmasını içeren otoimmün nitelikte sistemik bir enflamatuar hastalıktır.

Glenohumeral eklem patolojisinde fizik muayenede,  ağrılı ve azalmış hareket aralığı, kas gücünde azalma  ve omuz hareketi ile hissedilebilir krepitus bulabilir.

Tekniği

Glenohumeral enjeksiyon uygulaması; USG, fluoroskopi eşliğinde veya doğrudan uygulanabilir. Uygulama hasta oturur pozisyonda iken, uygun dezenfeksiyon şartları sağlandıktan sonra akromi yonun 1 cm altından ve 1 cm medialinden yapılır. İğnenin ucu korakoid çıkıntı yönünde olmalıdır. İlaç verilmeden önce aspirasyon yapılarak herhangi bir vasküler yapı içinde olunmadığı görülmeli, enjektörün pistonu daha sonra yavaş itilmelidir.Günübirlik 10 dakikalık bir işlemdir.Hasta 10 dakika sonra evine gönderilir.