Akromioklaviküler Eklem Enjeksiyonu

Akromioklaviküler Eklem Enjeksiyonu

Akromioklaviküler (AK) eklem, akromiyonu köprücük kemiğine bağlayan diarthrodial bir eklemdir. AK bağı zayıftır ve çok az eklem stabilitesi sağlar. Aksine, coracoclavicular ligament  eklem için ana yapısal desteği sağlar ve bir AC burkulmasında yaralanan birincil bağdır.

Akromioklavikuler (AK) eklem yaralanmaları, baş üstü aktivite kullananlarda sık gözlenir. Ayrıca omuz üstüne düşmeler sonucu sıklıkla yaralanmalar görülür. Hastalar genellikle eklem üzerinde lokal ağrı, krepitasyon ve eklem üzerine yatma veya ileri uzanma hareketleriyle artan ağrıdan yakınırlar. Muayenede öncelikle inspeksiyonda eklemde ödem, ekimoz ve deformite açısından değerlendirilir. Palpasyonla, eklem hassasiyeti ve varlığına bakılır.

AK eklem yüzeysel bir eklem olduğu için, enjeksiyon sırasında palpasyon oldukça önemlidir. Enjeksiyon palpasyonla direkt eklem içi veya ultrasonografi (USG) yardımıyla uygulanabilmektedir. Hasta enjeksiyon sonrası oluşabilecek enfeksiyon ve ağrı konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir

Subakromial enjeksiyon

Subakromial  bölgeyi oluşturan önemli yapılar arasında humerus’un tüberositiası, subdeltoid bursa, coracoacromial ligament ve supraspinatus tendonu bulunur. Akromiyonun şekli subakromial alanı etkiler ve impingement (sıkışma) sendromuna katkıda bulunur. Akromiyondaki eğri derecesi arttıkça impingement sendromuna yatkınlık artar.

Endikasyonlar ve teşhis

Bu bölgede terapötik enjeksiyon için dört yaygın endikasyon subdeltoid bursit, rotator manşet impingement, rotator manşet tendinozu ve adhezif kapsulittir.  Subdeltoid bursit (veya subakromial bursit) travmatik yaralanma veya kronik aşırı kullanımın sonucu olabilir ve sıklıkla diğer omuz problemlerine eşlik eder. Lateral omuzda ağrı öyküsü ve akromial sınır boyunca palpasyona hassasiyet, subdeltoid bursit tanısına işaret eder.

Tendinit, daha uygun şekilde tendinoz olarak adlandırılır, rotator manşet tendonlarının akut veya kronik stresinden kaynaklanır. Rotator manşet tendinozisi, akromial kemerin altındaki rotator manşetin tekrarlanan tahrişinden kaynaklanır. Tekrarlayan ek yük  ve ağırlık antrenmanı, rotator manşet tendinozu ve impingement’in en sık nedenlerindendir. Rotator manşet tendinozu, rotator manşet kaslarının stres testi ile oluşan ağrı veya halsizliğin  ortaya çıkması sonucu  teşhis edilir .

Adhezif kapsulit subakromial enjeksiyon ile de tedavi edilebilir. Subakromial bursit adhezif  (yapışkan) kapsulit vakalarının çoğunda yer almaktadır. Adhezif kapsülit için subakromial kortikosteroid enjeksiyonu kullanımı fizik tedavi de dahil olmak üzere diğer tedavi yöntemleri ile birleştirilmelidir.

Akromionun distal, lateral ve arka kenarları palpe edilir. Aseptik teknik kullanılarak, iğne akromionun posterolateral kenarından sadece daha düşük yerleştirilir . İğne karşı meme ucuna doğru yönlendirilir.Hazırlanan ilaç, hastaya herhangi bir direnç veya önemli bir rahatsızlık vermeden boşluğa serbestçe akmalıdır.2 dakika süren kısa bir işlemdir. Genellikle diğer enjeksiyonlarla birlikte uygulanır.