Hakkımda

ALGOLOJİ UZMANI

Uzm. Dr. Serdar Çatav

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 13.09.1976 / KARAMAN

Yabancı dili: İngilizce

Eğitimi

 • Konya Ereğli Cumhuriyet İlkokulu  (1988)
 • Konya Ereğli Atatürk Ortaokulu    (1991)
 • Konya Ereğli Cumhuriyet Lisesi   (1995)
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  (2002)

Uzmanlık Eğitimi:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Bölümü (2011)

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi:

Süleyman  Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı (2016)

Çalıştığı Kurumlar:

 1. Karaman Sudurağı Sağlık Ocağı  (Pratisyen Doktor)  (2002-2003)
 2. Karaman İl Sağlık Müdürlüğü 112 Şubesi (Pratisyen Doktor (2005-2007)
 3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü   (Asistanlık)  (2007-2012)
 4. Karaman Devlet Hastanesi Anesteziyoloji  ve Reanimasyon Bölüm (Uzman Doktor)  (2012-2014)
 5. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı (Yandal Asistanı) (2014-2016)
 6. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji Bölümü (Yandal Uzman Doktoru)  (2016-2018)
 7. Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi Algoloji Bilim Dalı (Yandal Uzman Doktoru)  (2018-2021)
 8. İstanbul Beyin Omurga Merkezi ve Kendi Kliniğinde Çalışıyor (2021 – Halen)

ARAŞTIMALAR VE YAYINLAR

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • Çatav S,  Solmaz F,  Kırdemir P, Migren Başağrısında Büyük Oksipital Sinir Bloğu Uygulama Sonuçlarımız Agri 2017;29(1):33-37
 • Çatav S,  Demirel F,  Kara Y,  Solmaz F,  Kırdemir P,
   Dural Ponksiyon Sonrası  Gelişen Baş  Ağrısında Erken ve Geç Dönemde Yapılan  Epidural  KanYaması: İki Olgu Sunumu Journal of Anesthesia – JARSS 2016; 24 (2): 116 – 118
 • Kırdemir P,  Çatav S,  Solmaz F, The Genicular Nerve: Radiofrequency Lesion Application For Chronic Knee Pain Turk J Med Sci (2017) 47: 268-272
 • Baytaş V, Özcan S,  Çatav S,  Başaran C,  Uysalel A,  Özgencil E, Jinekolojik Malignitelerde Anestezi veTemel İlkeler Anestezi Dergisi 2011; 19 (4): 195 – 200
 • Babayiğit M,  Özgencil E,  Çatav S,  Denker Ç,  Babayiğit A, Açık Kalp Cerrahisinde Pulmoner Bypass Süresince Ventilasyonun  Postoperatif Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi Journal of Anesthesia 2012; 20 (2): 92 – 98
 • Cakar S,  Salviz EA,  Beton S,  Timuroglu ST,  Catav S,  Ozatamer Peritonsillar İnfiltration With Levobupivacaine For Posttonsillectomy Pain Relief: Does Concentration Have Any Effect? Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Apr;19(7):1276-84.

Sözlü Bildiri ve Posterler

 • Kırdemir P, Çatav S,  Solmaz F S-26 Bilateral Greater Oksipital Sinire Lokal Anestezik ve Pulse Radiofrekans Ablasyon (PRFA) Uygulamasının Karşılaştırılması TARK 2016   İstanbul  (Sözlü Bildiri)
 • Kırdemir P, Çatav S,  Solmaz F Comparing  Results of Bilateral Greater Occipital Nerve  (GON) Block With Local Anaestesic and  Pulsed Radiofrequency Ablation (PRFA) ESRA Academy.  Sep 8, 2016; 138324 Netherlands  (Sözlü Bildiri)
 • Kırdemir P, Çatav S,  Solmaz F Genicular Nerve  RF Lesion Application For Gonartritis Pain ESRA Academy..Sep 3, 2015; 105489 Slovenia (Sözlü Bildiri)
 • Baygül Y,  Ercan S,  Kırdemir P, Çatav S,  Çetin C PS-008 Osteoartritli Hastalarda Radyofrekans Ablasyonu Tedavisinin Ağrı ve  Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Etkisi Ulusal Spor Hekimliği Kongresi  Ankara 2015  (Poster)

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:

 • Türk Anesteziyoloji  ve  Reanimasyon Derneği
 • Türk Algoloji Derneği